Szolgáltatás

Portaszolgálat

ADLERSECURITY

A portaszolgálat ellenőrzi a személyek, ügyfelek, látogatók, dolgozók be- és kiléptetésének jogosságát a megbízó által már meghatározott módon.

Intézkedik látogató érkezésekor a látogatandó vezető értesítéséről, szükség esetén a látogató felkíséréséről. Vezeti és naprakész állapotban tartja a szolgálati és a megbízó által már bevezetett okmányokat.

Megakadályozza az illetéktelen (bódult, ittas, garázda) személy(ek) objektumba történő bejutását. Intézkedik a rendkívüli esemény, elemi kár, stb. bekövetkezésekor, azt jelenti az intézkedésre jogosult személy(ek)nek.

Kapcsolatot tart (rádión, telefonon) a többi őrhelyen szolgálatot teljesítő személy- és vagyonőrrel (őrökkel). Figyelemmel kíséri az objektumból távozó dolgozókat, a ki- és beléptető rendszer használatát.

Amennyiben a kapu előtt vagy annak közvetlen közelében olyan magatartást, cselekményt tapasztal, amely a megbízó területi és tevékenységi sérthetetlenségét veszélyezteti, a kaput becsukja és a további intézkedésre jogosult személyt, személyeket értesíti. A megbízó igény, illetve a rendszer kiépítettség függvényében munkaidő után kezeli a telefonközpontot. Tűz esetén a portaszolgálati helyiségben elhelyezett "Tűzriadóterv" alapján intézkedik. Kezeli a kulcsok kiadását, levételét (kulcsnyilvántartó vezetését). Regisztrálja a járművek (rendszám, idő, stb.) mozgását. Folyamatosan felügyeli a biztonságtechnikai berendezések műszaki állapotát, gondoskodik (jelezi) azok szervizelését, javítási igényét.